0907 777 205
TV Pre začiatok + Optic Mini
  • 50+ kanálov, 28+ HD
  • 50/50 Mb/s
Televízia TV2GO Pre Začiatok za 6€ s internetom Optic Mini s rýchlosťou pripojenia 50/50 Mb/s za 12€.

TV stanice: zoznam staníc

  • Prevádzkovateľ služby je Nej.cz s.r.o.
  • Televízia Pre Začiatok 50+ kanálov, 28+ HD
  • Optic Mini s rýchlosťou pripojenia 50/50 Mb/s
  • Možnosť rozšírenia o balíčky Šport a Zábava, Rodina, Voľný čas za 4€ / mesačne
  • Naša TV vám ponúka množstvo interaktívných funkcií ako napríklad: možnosť sledovania z archívu, sledovanie stanice od začiatku, pauza a znova spustenie, nahrávanie, posúvanie záznamu z archívu dopredu čím je možné preskočiť reklamy
  • Aplikácia TV2GO v cene až na 5 mobilných zariadení, na ktorých môžete sledovať Vaše obľúbené stanice kdekoľvek aj cez mobilný internet