0907 777 205
+Balíček Maďarské stanice
  • 5+ kanálov, 1+ HD
Rozšírte si Televíziu Pre začiatok o balíček Maďarské stanice, ktorý obsahuje stanice v maďarskom jazyku bez poplatku.

TV stanice: zoznam staníc

  • Prevádzkovateľ služby je Nej.cz s.r.o.