0907 777 205
+Balíček Poľské stanice
  • 15+ kanálov, 3+ HD
Rozšírte si Televíziu Pre začiatok o balíček Poľské stanice, ktorý obsahuje stanice v polskom jazyku bez poplatku.

TV stanice: zoznam staníc

  • Prevádzkovateľ služby je Nej.cz s.r.o.