0907 777 205
Televízia Pre začiatok
  • 50+ kanálov, 28+ HD
Samostatná TV2GO televízia pre zákazníkov s dostupnosťou wifi pripojenia bez internetu. Balíček Pre začiatok s interaktívnymi funkciami a archívom za 6€ mesačne.

TV stanice: zoznam staníc

  • Prevádzkovateľ služby je Nej.cz s.r.o.
  • 50 TV Staníc za 6 € / mesačne
  • Jednorázový inštalačný poplatok 80 € vrátane Set top box-u na jeden TV
  • Možnosť rozšírenia o balíčky Šport a Zábava, Rodina, Voľný čas za 4€ / mesačne
  • Možnosť rozšírenia o ďalšie balíčky HBO, Cinemax
  • Naša TV vám ponúka množstvo interaktívných funkcií ako napríklad: možnosť sledovania z archívu, sledovanie stanice od začiatku, pauza a znova spustenie, nahrávanie, posúvanie záznamu z archívu dopredu čím je možné preskočiť reklamy
  • Aplikácia TV2GO v cene až na 5 mobilných zariadení, na ktorých môžete sledovať Vaše obľúbené stanice kdekoľvek aj cez mobilný internet